Data wygenerowania zapytania ofertowego: 2017-11-30

AMW HOTELE Sp. z o.o.

Św. Jacka Odrowąża 15

03-310 Warszawa

NIP: 6762278406

Osoba kontaktowa:

Anna Kolińska

tel:

e-mail: a.kolinska@amwhotele.pl

ZAPYTANIE OFERTOWE NR Z38/200506

Aby złożyć ofertę na zapytanie należy zalogować się na stronie: https://amwhotele.logintrade.net

Tytuł zapytania

Treść zapytania:

Warszawa, 30 listopada 2017r.

OGŁOSZENIE

AMW HOTELE Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie

informuje o wszczęciu postępowania przetargowego, którego przedmiotem jest:

zbycienieruchomościgruntowej

zabudowanej budynkiemHotelu „Ułan” wraz z istniejącą infrastrukturą, położonej

w Grudziądzu przy ul. Legionów 53, obejmującej działki o numerach ewid.:

75/15 obr. ewid. 008, 14/38 obr. ewid. 010, 1/4 obr. ewid 010,

dla której Sąd Rejonowy w Grudziądzu, V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi

księgę wieczystą nr TO1U/00032108/1.

I. ORGANIZATOR PRZETARGU

AMW HOTELE Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. św. Jacka Odrowąża 15, 03-310 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000219989, NIP: 6762278406, REGON: 3356882180, o kapitale zakładowym 132 155 842,00 zł w całości wniesionym (dalej jako „Spółka”).

II. TRYB POSTĘPOWANIA PRZETARGOWEGO

Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu pisemnego nieograniczonego, zgodnie z Zasadami zbywania składników aktywów trwałych spółki pod firmą AMW HOTELE spółką z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie – przyjętymi Uchwałą Nr 1 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki pod firmą AMW HOTELE Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie z dnia 13 czerwca 2017 r. (dalej jako „Zasady”).

III. PRZEDMIOT SPRZEDAŻY

1. Opis

Przedmiotem sprzedaży jestnieruchomość gruntowa zabudowana budynkiem Hotelu „Ułan” wraz z istniejącą infrastrukturą, położona w Grudziądzu przy ul. Legionów 53, obejmująca działki o numerach ewid. 75/15 obr. ewid. 008, 14/38 obr. ewid. 010, 1/4 obr. ewid. 010, dla której Sąd Rejonowy w Grudziądzu, V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr TO1U/00032108/1 (dalej jako „Nieruchomość”).

2. Informacje o nieruchomości

Nieruchomość położona jest w Grudziądzu, woj. kujawsko-pomorskie, przy ul. Legionów 53, zlokalizowana jest na działkach o numerach ewid.75/15, obręb ewid.008, 1/4 obręb ewid.0010, 14/38, obręb ewid.0010.

W skład kompleksu nieruchomości wchodzą:

a) działka nr 75/15 o powierzchni całkowitej 0,1611 ha, dla której Sąd Rejonowy w Grudziądzu, V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr TO1U/00032108/1;

b) działka nr 14/38 o powierzchni całkowitej 0,2391 ha, dla której Sąd Rejonowy w Grudziądzu, V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr TO1U/00032108/1;

c) działka nr 1/4 o powierzchni całkowitej 0,0084 ha, dla której Sąd Rejonowy w Grudziądzu, V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr TO1U/00032108/1;

d) wzniesiony na działkach nr 75/15 oraz 14/38 budynek o funkcji hotelowej czterokondygnacyjny, dwupiętrowy, podpiwniczony, z wiatrołapem, z podjazdem dla niepełnosprawnych, z dwoma wejściami o powierzchni użytkowej ok. 743 m2, kubaturze brutto ok. 4630 m3. Uprzednio skategoryzowany jako hotel dwugwiazdkowy, obecnie wygaszony. Obiekt posiada 23 pokoje hotelowe (1 os., 2 os., 3 os. i apartamenty) – ok. 40 miejsc noclegowych.

e) parking utwardzony dla samochodów osobowych oraz dla autobusów na działkach 75/15 oraz 14/38, chodniki stanowiące drogi komunikacyjne wewnętrzne;

f) wzniesiony na działkach nr 14/38 oraz 1/4 murowany budynek garażowy o powierzchni użytkowej ok. 52 m2.

3. Stan techniczno-użytkowy nieruchomości

W skład nieruchomości wchodzą trzy działki ewidencyjne nr 75/15, 1/4, 14/38 o łącznej powierzchni 4086 m2. Kształt całej nieruchomości regularny, prostokątny. Teren jest ogrodzony – ogrodzenie frontowe stalowe z dwiema bramami wjazdowymi (od ulicy Legionów), boczne – murowane, z tyłu posesji (od strony północnej) – z siatki w ramach. Na nieruchomości posadowiony jest murowany budynek hotelowy oraz murowane garaże w zabudowie szeregowej. Do nieruchomości doprowadzone są następujące sieci uzbrojenia terenu: elektroenergetyczna, gazowa, wodociągowa oraz kanalizacji sanitarnej. Centralne ogrzewanie budynku zasilane piecem gazowym znajdującym się w piwnicy. Teren wokół budynku jest zagospodarowany głównie zielenią (trawniki, brzozy), ciągi komunikacyjne wylane asfaltem lub utwardzone trylinką, betonem lub kostką.

Z nieruchomością nie są związane żadne obciążenia i zobowiązania. Z nieruchomością związane są następujące umowy:

- trzy umowy najmu garaży na czas nieokreślony, okres wypowiedzenia 3-miesiące,

- jedna umowa abonamentowa na miejsce parkingowe, z 1-miesięcznym okresem wypowiedzenia,

- umowa o świadczenie usług ochroniarskich na czas nieokreślony, okres wypowiedzenia
3-miesiące.

4. Przeznaczenie i sposób użytkowania nieruchomości

Na dzień ukazania się niniejszego ogłoszenia nieruchomość nie jest objęta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.Zgodnie ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Grudziądza przedmiotowe działki stanowią teren z wiodącą funkcją mieszkaniową wielorodzinną.

Aktualny sposób użytkowania przedmiotowej nieruchomości – teren zabudowany murowanym budynkiem hotelowym
i murowanymi garażami w zabudowie szeregowej.

5. Budynek hotelowy

W budynku hotelowym znajdują się 23 pokoje (6 pokoi jednoosobowych, 13 pokoi dwuosobowych, 2 pokoje trzyosobowe) oraz dwa apartamenty. Apartament składa się z pokoju dziennego, sypialni, oraz łazienki z prysznicem. Ponadto, na parterze znajduje się recepcja i sala barowa z niewielkim zapleczem kuchennym.

Rozmieszczenie pomieszczeń jest następujące:

· piwnica: kotłownia i inne pomieszczenia gospodarcze,

· parter – pięć pokoi, recepcja, sala barowa z zapleczem,

· I piętro – dziewięć pokoi, w tym apartament i jedno pomieszczenie gospodarcze,

· II piętro – dziewięć pokoi, w tym apartament i jedno pomieszczenie gospodarcze.

Pokoje z łazienkami (umywalka, toaleta, prysznic).

Budynek posiada zaplecze socjalno-biurowe, techniczne i gospodarcze, toalety ogólnodostępne, salę restauracyjną na ok. 30 osób z zapleczem gastronomicznym.

Obecnie budynek nie posiada wyposażenia hotelowo-gastronomicznego.

6. Opis techniczny budynku hotelowego

Parametry powierzchniowe

Powierzchnia użytkowa - 743 m2

Kubatura brutto -4630 m3

Układ konstrukcyjny

Budynek wybudowany w 1953 r., wykonany w technologii tradycyjnej murowanej. Posadowiony na ławach fundamentowych zbrojonych wylewanych z betonu. Ściany konstrukcyjne i działowe z cegły. Stropy betonowe. Dach pokryty dachówką.

Posadzki

W pokojach podłogi pokryte wykładzinami dywanowymi. W łazienkach podłogi pokryta terakotą.

Okładziny ścian

Ściany w pokojach - malowane, w łazienkach ściany pokryte glazurą.

Obróbki blacharskie

Rynny stalowe ocynkowane.

Schody wewnętrzne i zewnętrzne

Betonowe, pokryte terakotą.

Okna i drzwi

Stolarka okienna z PCV. Drzwi wejściowe z aluminium, drzwi wewnętrzne drewniane.

Instalacje w budynku

Instalacja elektryczna, gazowa, wodociągowa i kanalizacji sanitarnej (z sieci miejskich),wentylacyjna, odgromowa, telefoniczna, TV kablowa, sieć komputerową. Centralne ogrzewanie budynku zasilane piecem gazowym.

Ocena stanu technicznego

Przeciętny

7. Lokalizacja szczegółowa nieruchomości

Nieruchomość położona jest w Grudziądzu przy ul. Legionów 53, stanowiącej jeden z głównych ciągów komunikacyjnych miasta. Przy hotelu znajduje się przystanek komunikacji miejskiej tramwajowej i autobusowej. Sąsiedztwo stanowi zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna z elementami zabudowy handlowo-usługowej oraz tereny wojskowe. Dostępność komunikacyjna bezpośrednio od ulicy Legionów (publiczna droga asfaltowa), przy której znajdują się przystanki komunikacji tramwajowej oraz autobusowej, a także obiekty użyteczności publicznej. Dobra dostępność do obiektów użyteczności publicznej, punktów handlowych, usługowych i komunikacyjnych.

Całość nieruchomości jest ogrodzona. Od strony ul. Legionów znajduje się ogrodzenie prętowe, metalowe z dwiema bramami wjazdowymi, w pozostałej części ogrodzenie z płyt żelbetowych i siatki metalowej oraz słupy oświetleniowe. Nieruchomość położona jest w niedalekiej odległości od centrum miasta.

8. Stan otoczenia

Nieruchomość zlokalizowana jest w Grudziądzu w strefie śródmieścia zewnętrznego. Grudziądz to miasto na prawach powiatu położone w środkowej części Pomorza Nadwiślańskiego wzdłuż prawego brzegu Wisły, w województwie kujawsko-pomorskim. Grudziądz liczący ponad 96 tys. mieszkańców jest czwartym, co do liczby mieszkańców miastem województwa. Gęstość zaludnienia kształtuje się na poziomie charakterystycznym dla dużych miast Polski, jednak począwszy od 1994 r. ma miejsce ujemny przyrost rzeczywisty ludności. Miasto zajmuje powierzchnię ok. 58 km2.

Grudziądz charakteryzuje się atrakcyjnym położeniem, co wpływa korzystnie na jego charakter oraz determinuje dość wysoki poziom potencjału gospodarczego. Miasto położone jest 120 km na południe od portów Gdyni i Gdańska, około 70 km na północ od Bydgoszczy i Torunia, miast będących centrum administracyjnym województwa Kujawsko-Pomorskiego, oraz 230 km na północny zachód od Warszawy.

W pobliżu Grudziądza powstały dwie największe inwestycje drogowe w regionie: budowa autostrady A1, która połączyła węzeł komunikacyjny Grudziądz z Trójmiastem i Łodzią oraz budowa obwodnicy Grudziądza wyprowadzającej ruch tranzytowy . Autostrada A1, będąca częścią Europejskiego korytarza Transportowego łączącego Skandynawię z południem Europy, przebiega w bezpośrednim sąsiedztwie miasta i łączy Toruń (Lubicz) z Gdańskiem.

Wielkim atutem lokalizacji jest sąsiedztwo autostrady A1 łączącej Trójmiasto z Łodzią , obwodnicy Grudziądza wyprowadzającej ruch tranzytowy ,będącej częścią Europejskiego korytarza Transportowego łączącego Skandynawię z południem Europy , trasy międzynarodową E75 Gdańsk-Cieszyn oraz bezpośredni przebieg przez miasto dwóch dróg krajowych: nr 16 w kierunku Olsztyna i dalej na wschód będąca fragmentem korytarza transportowego łączącego zachodnią granicę Polski ze wschodnią, oraz nr 55 w kierunku Nowego Dworu Gdańskiego będąca fragmentem korytarza transportowego w kierunku przejść granicznych Obwodu Kaliningradzkiego.

Najbliższe lotniska międzynarodowe zlokalizowanie są w Bydgoszczy i Gdańsku. W Grudziądzu krzyżują się dwie linie kolejowe relacji: Toruń – Grudziądz – Malbork oraz Działdowo – Grudziądz – Chojnice. Działająca na terenie Grudziądza baza PKS obsługuje połączenia krajowe na trasach dalekobieżnych.

Grudziądz posiada rozwinięty rynek gospodarczy. Od 2007 Grudziądz znajduje się w Pomorskiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej. W mieście funkcjonuje ponad 9 tys. podmiotów gospodarczych, z czego ponad 95% stanowi sektor małych i średnich przedsiębiorstw. Wśród dominujących branż na grudziądzkim rynku wyróżnia się przemysł: spożywczy, metalowy, budowlany oraz lekki. Coraz większego znaczenia nabiera rynek usług i handlu, co wpływa na rangę miasta jako ważnego ośrodka handlowego i usługowego dla północnych obszarów województwa kujawsko-pomorskiego, jak i dla południowych województwa pomorskiego. W granicach miasta odnotowuje się dość dużą podaż terenów inwestycyjnych. Ponadto dla inwestorów na terenie miasta utworzona została Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna (ok. 116 ha terenów przeznaczonych na inwestycje: produkcyjne, usługowe oraz mieszkaniowe, wyposażonych w niezbędną infrastrukturę techniczną).

W strukturze przestrzennej miasta wyróżnić można 16 osiedli mieszkaniowych zróżnicowanych pod względem położenia, rodzaju i intensywności zabudowy oraz liczby mieszkańców. Większość to osiedla z zabudową mieszaną: jedno- oraz wielorodzinną. W północnej części dominuje zabudowa jednorodzinna, centralną część miasta stanowi stara, zabytkowa zabudowa śródmiejska, natomiast w południowej usytuowane są dzielnice przemysłowo-składowe, a także duże osiedla mieszkaniowe z zabudową wielorodzinną. Na terenie miasta znajduje się wiele obiektów handlowo-usługowych w tym centra handlowe i supermarkety. Komunikację miejską obsługują linie tramwajowe oraz autobusowe, o łącznej długości 283 km. Ponadto na terenie miasta działa kilku przewoźników prywatnych.

IV. CENA WYWOŁAWCZA

Cena wywoławcza sprzedaży nieruchomości netto wynosi 1 175 000,00 zł(słownie: jeden milion sto siedemdziesiąt pięć tysięcy złotych i 00/100).

V. ZAPŁATA CENY SPRZEDAŻY NIERUCHOMOŚCI

1. Oferent, którego oferta została wybrana, jest zobowiązany do zapłaty całej ceny sprzedaży Nieruchomości najpóźniej na 2 dni robocze przed terminem zawarcia umowy przenoszącej własność.Za datę zapłaty przyjmuje się datę wpływu środków na rachunek AMW HOTELE Sp. z o.o. Oferent zobowiązany jest również do pokrycia kosztów zawarcia umowy i wszelkich innych opłat związanych z zawarciem umowy.

2. Cena oferowana przez Oferenta wyłonionego jako nabywcę jest ceną netto.

3. Zgodnie z interpretacją indywidualną Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej na podstawie art. 43 ust 1 pkt 10 Ustawy o podatku od towaru i usług z dnia 11.03.2004 r.(Dz.U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.),(dalej jako VAT) przedmiot sprzedaży jest zwolniony z podatku VAT.

VI. WADIUM

1. Warunkiem przystąpienia przez Oferenta do postępowania jest wniesienie wadium w wysokości
117 500,00 zł (słownie: sto siedemnaście tysięcy pięćset złotych i 00/100).

2. Wadium należy wpłacić w nieprzekraczalnym terminie do dnia 03.01.2018 r. w pieniądzu na konto AMW HOTELE Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. św. Jacka Odrowąża 15, w banku PKO BP o/Kraków nr: 11 1020 2892 0000 5002 0197 7214. W tytule przelewu należy podać: Grudziądz, ul. Legionów 53 – wadium do postępowania przetargowego.

3. Za dzień wniesienia wadium uznaje się datę wpływu żądanej kwoty na wskazane konto. Brak wpłaty wadium lub brak dołączenia do oferty kserokopii potwierdzenia wpłaty skutkuje niedopuszczeniem Oferenta do przetargu.

4. Wpłata wadium jest równoznaczna z zapoznaniem się i akceptacją bez zastrzeżeń zapisów Zasad przez Oferenta.

5. Wadium wniesione przez Oferenta, którego oferta zostanie przyjęta, zalicza się na poczet ceny nabycia, a pozostałym uczestnikom zostanie zwrócone w wartości nominalnej na wskazane konto w terminie do 14 dni od dnia zatwierdzenia wyników postępowania przez Zarząd w formie uchwały.

6. Nieprzyjęcie ofert, unieważnienie, odwołanie lub zamknięcie postępowania bez wybrania którejkolwiek z ofert nie daje prawa do naliczania odsetek od wpłaconego wadium.

7. Wadium przepada na rzecz Spółki, jeżeli Oferent, którego oferta została wybrana uchyla się od zawarcia umowy przedwstępnej lub umowy przenoszącej własność lub nie przystąpi do dodatkowego przetargu ustnego, w terminie wskazanym przez Spółkę.

VII. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

1. Każdy Oferent może złożyć tylko jedną ofertę i tylko w jednym egzemplarzu.

2. Oferta winna być sporządzona w języku polskim, w formie pisemnej pod rygorem nieważności, w sposób trwały (np.: na maszynie do pisania, długopisem, nieścieralnym atramentem lub w postaci wydruku komputerowego). Wszystkie dokumenty sporządzone w języku obcym należy przedstawić wraz z ich tłumaczeniem na język polski.

3. Ofertę należy złożyć na formularzu ofertowym sporządzonym według Wzoru Oferty określonego w Załączniku nr1do niniejszego ogłoszenia.

4. Oferta powinna zawierać w szczególności:

a) Imię, nazwisko i adres albo nazwę lub firmę oraz siedzibę Oferenta;

b) Datę sporządzenia oferty;

c) Oferowaną cenę netto oraz sposób i termin jej zapłaty; wszelkie wartości kwotowe należy podać do dwóch miejsc po przecinku;

d) Okres ważności oferty (co najmniej 3 miesiące licząc od daty otwarcia oferty);

e) Kopię dowodu wniesienia wadium w formie pieniężnej;

f) W przypadku podmiotu prowadzącego działalność gospodarczą:

i. informację o Oferencie odpowiadającą aktualnemu odpisowi z Rejestru Przedsiębiorców w postaci wydruku papierowego dokumentu elektronicznego pochodzącego z Centralnej Informacji Krajowego Rejestru Sądowego lub

ii. aktualne zaświadczenie o wpisie w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej dotyczące Oferenta w formie wydruku papierowego dokumentu elektronicznego pochodzącego ze strony internetowej CEIDG

g) W przypadku podmiotu prowadzącego działalność gospodarczą - kserokopię aktualnych (wystawionych nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu do składania ofert) zaświadczeń właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego) potwierdzających odpowiednio, że Oferent nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne;

h) W przypadku osób fizycznych, w tym prowadzących działalność gospodarczą - pisemną zgodę drugiego małżonka na dokonanie nabycia nieruchomości z podaniem oznaczenia nieruchomości oraz potwierdzeniem własnoręcznym podpisem. W przypadku nabywania nieruchomości do majątku odrębnego małżonka –pisemną zgodę drugiego małżonka na dokonanie nabycia nieruchomości do majątku odrębnego drugiego małżonka z podaniem oznaczenia nieruchomości oraz potwierdzeniem własnoręcznym podpisem, bądź oryginał lub potwierdzoną za zgodność z oryginałem kopię dokumentu świadczącego o ustanowieniu odrębności majątkowej małżeńskiej.

i) Oświadczenie, że Oferent znajduje się w sytuacji finansowej pozwalającej na nabycie Nieruchomości;

j) Oświadczenie oferenta, będącego osobą prawną lub jednostką organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej, iż nie został postawiony w stan likwidacji, nie wszczęto przeciwko niemu postępowania upadłościowego lub postępowania w sprawie ogłoszenia upadłości, ani nie zostało wszczęte wobec Oferenta postępowanie na podstawie ustawy prawo restrukturyzacyjne;

k) Oświadczenie oferenta, będącego osobą fizyczną, iż nie wszczęto przeciwko niemu postępowania upadłościowego lub postępowanie w sprawie ogłoszenia upadłości, ani nie zostało wszczęte wobec Oferenta postępowanie na podstawie ustawy prawo restrukturyzacyjne;

l) Oświadczenie, że oferent zobowiązuje się do pokrycia kosztów zawarcia umowy sprzedaży Nieruchomości i innych opłat związanych z zawarciem umowy;

m) Oświadczenie, że oferent zapoznał się z Ogłoszeniem i Warunkami Przetargu i przyjmuje je bez zastrzeżeń;

n) Oświadczenie, że oferent zapoznał się i akceptuje bez zastrzeżeń „Zasady zbywania składników aktywów trwałych Spółki pod firmą AMW HOTELE Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością wKrakowie”.

o) Oświadczenie, że oferent zapoznał się ze stanem prawnym i faktycznym nieruchomości oraz, iż przyjmuje go bez zastrzeżeń i nie będzie dochodził w przyszłości żadnych roszczeń z tego tytułu oraz zgodę na wyłączenie rękojmi Spółki za wady fizyczne i prawne Nieruchomości.

p) Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie dla potrzeb przeprowadzenia przetargu.

5. Oferta musi być podpisana własnoręcznie zgodnie z zasadami reprezentacji Oferenta. Jeżeli ofertę w imieniu Oferenta składa pełnomocnik, do oferty należy dołączyć pełnomocnictwo, o ile prawo do podpisania oferty nie wynika z innych dokumentów złożonych wraz z ofertą. Treść pełnomocnictwa musi jednoznacznie określać czynności, co do wykonywania których pełnomocnik jest upoważniony. Pełnomocnictwo może być przedstawione w formie oryginału lub notarialnego odpisu.

6. Wszystkie strony oferty zawierające jakąkolwiek treść winny być parafowane lub podpisane przez Oferenta. Wszelakie zmiany w treści oferty powinny być parafowane lub podpisane przez Oferenta.

7. Ofertę sporządzoną zgodnie ze Wzorem Oferty wraz z załącznikami, należy złożyć osobiście lub przesyłką kurierską lub drogą pocztową w zamkniętym opakowaniu (lub kopercie), uniemożliwiającym zapoznanie się z jej treścią bez uszkodzenia opakowania, w nieprzekraczalnym terminie od dnia ukazania się ogłoszenia do dnia 05.01.2018 r., do godz. 13:00w siedzibie AMW HOTELE Sp. z o.o. w Warszawie (03-310), ul. św. Jacka Odrowąża 15, z dopiskiem:

„Grudziądz, ul. Legionów 53 – oferta kupna w postępowaniu przetargowym.

Nie otwierać przed 05.01.2018r. godz. 13:30“

Decyduje data wpływu oferty do siedziby Spółki.

8. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 05.01.2018r. o godz. 13:30 w siedzibie Spółki w Warszawie (03-310), przy ul. św. Jacka Odrowąża 15.

9. Oferent może, przed upływem terminu do składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę. Zmiana oferty winna czynić zadość wymaganiom przewidzianym dla złożenia oferty. Zmiana oferty winna być złożona w zamkniętym opakowaniu (lub kopercie), uniemożliwiającym zapoznanie się z jej treścią bez uszkodzenia opakowania, opatrzonym nazwą i adresem Oferenta z dopiskiem:

„Grudziądz, ul. Legionów 53 – oferta kupna w postępowaniu przetargowym.

Nie otwierać przed 05.01.2018r. godz. 13:30“ - ZMIANA OFERTY

10. Na opakowaniu (kopercie) powinny być wskazane nazwa i adres Oferenta, tak aby bez otwierania można było odesłać ofertę w przypadku jej wpłynięcia po terminie.

11. Oferty wraz z załączonymi do nich dokumentami nie podlegają zwrotowi, z wyjątkiem ofert wycofanych.

VIII. KRYTERIA WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

1. Spółka wybiera najkorzystniejszą ofertę, spośród ważnych ofert złożonych w postępowaniu, na podstawie kryterium ceny.

2. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta z najwyższą ceną netto za Nieruchomość.

3. W przypadku złożenia równorzędnych ofert przetarg będzie kontynuowany w drodze licytacji dla oferentów, którzy złożyli te oferty.Cena wywoławcza w licytacji będzie równa najwyższej złożonej cenie ofertowej, a postąpienie będzie w wysokości 1% tej ceny w zaokrągleniu do pełnych dziesiątek złotych. O terminie i warunkach licytacji oferenci zostaną poinformowani w formie pisemnej w terminie 7 dni od daty otwarcia ofert

4. W przypadku złożenia co najmniej jednej oferty z ceną niższą od najkorzystniejszej nie więcej niż o 3 % przetarg będzie kontynuowany w drodze licytacji dla oferentów, którzy złożyli te oferty.Cena wywoławcza w licytacji będzie równa najwyższej złożonej cenie ofertowej, a postąpienie będzie w wysokości 1% tej ceny w zaokrągleniu do pełnych dziesiątek złotych.O terminie i warunkach licytacji oferenci zostaną poinformowani w formie pisemnej w terminie 7 dni od daty otwarcia ofert.

5. Informacja o wyniku postępowania zostanie przekazana Oferentom w terminie 7 dni od dnia zatwierdzenia postępowania przez Zarząd w formie uchwały

IX. UWAGI KOŃCOWE:

1. Informacje dotyczące przetargu, Wzór Oferty, oświadczeniaoraz informacje o nieruchomości zostały udostępnione na stronie internetowej AMW HOTELE Sp. z o.o. pod adresem:www.amwhotele.pl (zakładka:aktualności) oraz na Platformie Zakupowej AMW HOTELE Sp. z o.o.

2. Wskazane jest, aby Oferent przed złożeniem oferty odbył wizję nieruchomości w celu zaznajomienia się z sytuacją faktyczną oraz specyfiką Nieruchomości. Nieruchomość można oglądać, po uprzednim ustaleniu terminu wizji, od dnia ukazania się ogłoszenia tj.30.11.2017 r do dnia poprzedzającego dzień przyjmowaniaofert,tj. 04.01.2018r.W sprawie wizji nieruchomości prosimy o kontakt z panią Eweliną Bulejak,
tel. +48(56) 659 73 33, 693-080-710.

3. W sprawach formalnych związanych z postępowaniem prosimy o kontakt z Działem Zarządzania Nieruchomościami tel. +48 22 417 10 94, 509-894-140.

4. Wszelkie kopie dokumentów składanych jako załączniki do oferty muszą być poświadczone przez oferenta za zgodność z oryginałem. Potwierdzenie kopii za zgodność z oryginałem powinno zawierać sformułowanie:„Potwierdzam za zgodność z oryginałem” opatrzone datą dokonania potwierdzenia oraz nazwiskami, imionami i podpisami osób dokonujących potwierdzenia. Potwierdzenia winna dokonać osoba (osoby) uprawniona (uprawnione) do reprezentowania Oferenta. Potwierdzenia należy dokonać na każdej zapisanej stronie.

5. AMW HOTELE Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert, odstąpienia od przetargu, jak również unieważnienia przetargu bez podania przyczyny. Spółka zastrzega sobie prawo do odwołania lub zmienienia ogłoszenia lub warunków przetargu.

6. Zbycie Nieruchomości dojdzie do skutku pod warunkiem uzyskania zgódkorporacyjnych Spółki AMW HOTELE Sp.z o.o. oraz zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawaProdukty:

Lp. Nazwa produktu Ilość Jednostka Indeks Załącznik/Link Uwagi
1. Nieruchomości 1 szt. - Czytaj

Dodatkowe warunki formalne:


Pytania do postępowania w ramach zapytania ofertowego "Zbycie nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem Hotelu „Ułan” wraz z istniejącą infrastrukturą, położonej w Grudziądzu przy ul. Legionów 53."

Lp. Tytuł pytania Data wysłania pytania Status
Brak wyników do wyświetlenia

Dodatkowe pytania do ofertyZałączniki:


Waluta: PLN

Data i godzina rozpoczęcia przyjmowania ofert:

- - :

Data i godzina zakończenia przyjmowania ofert:

- - :

Data i godzina zakończenia zadawania pytań:

- - :

Firmy na rzecz których ma być dokonywany zakupUwaga:

1. Nasza firma wykorzystuje Platformę zakupową Logintrade jako narzędzie do kontaktów z dostawcami.

2. Oferty handlowe przyjmowane są tylko przez platformę zakupową.

3. Rejestracja w bazie dostawców naszej firmy, przeglądanie zapytań ofertowych oraz składanie ofert handlowych jest bezpłatne.

4. Jeśli nie posiadasz konta na platformie zakupowej Logintrade zarejestruj się w bazie dostawców w celu otrzymania loginu i hasła do swojego konta. Jedno konto dostawcy umożliwia otrzymywanie zapytań ofertowych od wielu kupców.

5. Aby przeglądać zapytania ofertowe od firmy, która je złożyła, musisz być zarejestrowany w jej bazie dostawców.

6. Regulamin Platformy zakupowej jest dostępny w panelu rejestracyjnym.Ogłoszenie nieaktualne

Czas na składanie ofert upłynął...